Handelsbetingelser

Generelle Salgs- og levereringsbetingelser 

Nedennævnte betingelser er gældende for samtlige leverancer, medmindre der foreligger skriftlig aftale om afvigelse heraf.  

Tilbud og bestillinger 

 1. Tilbud er, når intet andet er angivet, uforpligtende.  
 2. De i tilbud anførte specifikationer og mængder må udelukkende betragtes som vejledende og uforbindende 
 3. Alle bestillinger skal være skriftlige og aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af vores skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er gældende. 
 4. Ordrebekræftelser bør altid gennemlæses for evt. uoverensstemmelser ift. specifikationer 
 5. Hvis ikke andet er anført – leveres plader med synlige endekanter og hanehul. 

Korrektioner/Rettefrist 

  1. Der kan ikke foretages korrektioner/ændringer senere end den på ordrebekræftelsen angivne rettefrist. 
  2. Eventuelle rettelser skal altid aftales skriftligt inden kl. 15.00 på den anførte rettefrist. 
  3. Såfremt rettefrist er overskredet:  
   1. Ordren er støbt: Hvis ny ordre - faktureres 60 % af netto salgspris pr. plade/emne (ex. Evt. fragt og bonus og plader destrueres 
   2. Ordren er støbt og færdig i finish, kunden faktureres 100 % af netto salgspris pr. plade. Plader destrueres eller sendes til kunden iht. aftale 
   3. Igangsætning af evt. ny ordre ift. gældende leveringstid 

Levering  

 1. Ab fabrik, netto kontant inkl. moms, hvis ikke andet er aftalt. 
 2. Leveringstidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen 

LISCON Services  

 1. Såfremt der er bestilt opmåling, forudsættes at: 
  1. der er fri og uhindret adgang til skabe/elementer 
  2. skabe/elementer er korrekt monteret samt fastgjorte 
  3. udskæringer i skabe/elementer er udført 
 2. Ved levering, med forudbestilt oplægning på skabe/elementer, forudsættes at: 
  1. der er den nødvendige plads til at bære pladerne ind 
  2. der er fri og uhindret adgang til bolig/pågældende rum 
  3. der er stabilt underlag 
  4. to personer kan håndtere oplægning (kran eller andre hjælpemidler er ikke inkluderet i prisen) 
 3. I tilfælde af bestilt samling af Rector bordplader, fugning af bordplader forudsættes at:  
  1. der er fri og uhindret adgang til bolig/pågældende rum 
  2. bordpladen er ryddet og rengjort 
  3. skabe/elementer er korrekt monteret samt fastgjorte 
  4. bordpladen er lagt på skabene 
  5. der er en rumtemperatur på min. 20° C.  
 4. Oplægning af bordpladen indebærer ikke fugning samt tilslutning af vand eller afløb. 

Modtagerkontrol/Inspektion/fragtskader 

 1. I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere varen i forhold til bestilling, dvs. gennemgang af korrekte antal enheder, kvalitet, overflade, tykkelse samt umiddelbart synlige mangler, herunder tegn på transportskader, aflæsningsskader, mv. 
 2. Såfremt der er tegn på fragtskade SKAL dette noteres fragtbrevet med tydelig angivelse af skadens karakter og INDEN der kvitteres for modtagelsen (pga. evt. erstatningskrav) og anmelde inden 7 dage. Skjulte skader skal ligeledes anmeldes inden 7 dage iht. CMR-loven. 
 3. Kvittering uden bemærkninger betragtes som at varen er i orden ved modtagelse og uden skader. 
 4. Ordrer mærket med ”Må stilles” leveres på anført leveringsadresse, på købers risiko.  

Køber kan ikke modtage varerne 

 1. Såfremt forsendelsen – uanset årsagen – ikke kan afleveres, tages godset med retur til fragtcentral/terminal 
 2. Evt. genkørsel returnering eller videreforsendelse debiteres kunden 
 3. Kan levering ikke umiddelbart finde sted, vil ventetid udover 5 minutter blive faktureret iht. gældende timetakst 
 4. Levering uden mulighed for modtagers kvittering, sker alene på købers regning og risiko. 
 5. Levering vil som udgangspunkt være til fortovskant, medmindre andet er aftalt 

Reklamation 

 1. Der ydes 2 års reklamationsret på forhold der relaterer til produktion af produktet under forudsætning af korrekt overholdelse af monterings- og vedligeholdelsesvejledning.    
 2. Bordplader der ikke opbevares efter LISCON’s anvisninger, kan blive skæve og er ikke omfattet af reklamationsretten 
 3. Reklamationer skal fremsendes straks og skriftligt til LISCON senest 7 dage efter varens modtagelse, og specielt inden varen tages i brug eller monteres, for at kunne tages til følge 
 4. Reklamation skal ske inden montering påbegyndes, da monterede bordplader betragtes som godkendte. Synlige fejl og mangler vil derfor ikke være dækket af reklamationsretten når bordpladen er monteret. 
 1. Alle berettigede reklamationer udbedres uden regning. Forgæves eller uberettiget besøg vil kunne medføre fakturering.  
 2. Vores servicemontør vil så vidt det er muligt tilbyde at udbedre en uberettiget reklamation på regning, dog ikke uden forudgående accept fra køkkenbutikken/forhandleren. 
 3. LISCON dækker ikke følgeomkostninger i tilfælde af forsinkelser eller som følge af mangler ved de leverede varer. 

Priser 

 1. Der tages forbehold for prisforhøjelser. Priser i prislisten er uforbindende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. 

Betaling 

 1. Varer betales inden levering medmindre andet er aftalt. Efter forfald beregnes 1,5 i rente pr. påbegyndt måned. LISCON forbeholder sig ret til at kræve sikkerhed for betaling. LISCON tager ejendomsforbehold indtil betaling er modtaget. 

Vareprøver/Udstillingsplader 

 1. Prøver betragtes som vejledende og der garanteres ikke for farve og strukturforskelle. Der henvises i øvrigt til LISCON’s anvisninger i fht. produktegenskaber. 

Produktegenskaber – Materialer, farver, vaske 

 1. De naturlige råmaterialer der danner grundlag for det færdige produkt, varierer fra naturens side.  
 2. For produkter i den mørke ende af farveskalaen gælder det samme som for øvrige mørke materialer, de er mere plejekrævende, da støv, ridser, kalk og dagligt slid vil være mere synlig. 
 3. Luftporer der opstår under støbning, er ubetydelige og berettiger ikke til reklamation. 
 4. Ved Terrazzo, Pearl, Graphalit Glass og Graphalit Quartz kan enkelte sten/glas med tiden løsne sig. Disse små huller kan spartles med repair kit, der kan bestilles ved LISCON (oplys ordrenr.). De små huller der opstår, har ingen indvirkning på brugen eller holdbarheden af produktet.  
 1. På rustikke bordplader kan overfladen med tiden opleves som ru.  
 2. Ved at slibe bordpladen og med et repair kit kan bordpladen genopfriskes. 
 3. Ved Granit, Granulon og Marmor med blank overflade vil der ved polering af overfladen kunne fremkomme spor efter polering, der i koncentreret lys kan danne små runde aftegninger der vidner om ægte håndværk. Disse er ikke reklamationsberettiget.  
 1. Ved vaske med flad bund kan der ligge lidt vand tilbage i kummen. 

Tolerancer  

 1. Alle bordplader produceres efter bestilte mål, med forbehold for måltolerancer på +5/-3 mm på alle længder/dybder og +/- 2 mm på pladetykkelser, pilehøjder og krumninger 
 2. Luftporer der opstår under støbning, er ubetydelige og beretter ikke til reklamation 

Force Majeure 

 1. LISCON tager forbehold force majeure, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at fremskaffe råvarer/arbejdskraft til leverancen, forårsages af force majeure omstændigheder eksempelvis, strejke, offentlig lovgivning, naturkatastrofe, pandemi, trafik eller lignende uforudsete hændelser, som ikke kunne gøre forudset af LISCON forud for indgåelse af aftale. 
 2. Køber er ikke berettiget til erstatninger og/eller berettiget til at ophæve aftale i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skylder force majeure. Evt. forsinkelser ved leverancer, bortkommet gods mv. er ligeledes force majeure og køber er ikke berettiget til kompensation, erstatning m.m.  

 

 

Liscon
T: +45 47 17 40 55
E: liscon@liscon.dk
www.liscon.dk
© 2019 Liscon. All Rights Reserved